Hezké svátky všem!

Fotbalový oddíl Sokol Jedomělice přeje všem svým členům, fanouškům a příznivcům krásné a poklidné prožití svátků vánočních. Zároveň do nového roku přeje hodně moc štěstí, zdraví a sportovních úspěchů. Moc děkujeme všem podporovatelům našeho klubu a doufáme v přízeň i v letech dalších. Bez Vás bychom tady nebyli. Vážíme si všech, kteří se jakoukoliv maličkostí podílí na fungování jedomělického fotbalového spolku. Společně jsme silnější!

DÍKY

Za výkonný výbor Sokol Jedmělice z.s

 

Josef Nedvěd, Pavel Vicenec a Robert Nedvěd.